ਬਰਫ਼


ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ
ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ
ਰਾਤੀਂ ਡਿੱਗੀ ਬਰਫ਼

Teji Benipal