ਦੁਪੱਟਾ


ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ
ਘੁਟ ਕੇ ਫ਼ੜਿਆ
ਉਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ