ਰਾਤ


ਸੁੰਨੀ ਰਾਤ
ਠੰਡਾ ਚੁਲ੍ਹਾ
ਸੁੰਨਮਸੁੰਨ

ਹਰਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

Advertisements