ਕੱਚੇ ਘਰ


ਟਿੱਬਾ ਪਾਰ ਕਰ
ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ

 

Charan Gill ‎::ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਰੂਪ –

ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਪਾਰ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੇਤ ਦੀ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਲਿਸ਼ਕੇ
ਕੱਚੇ ਘਰ