ਅਥਰੂ


 

ਰਾਤ ਪਈ –
ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਸੁਰਮਾ ਨਾਲ
ਸਲੂਣਾ ਅਥਰੂ

Advertisements