ਛੇਲਾ


ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਏ. ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ. ਭਦੌੜ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ. ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ. ਤੇ ਘੁੱਕਰ ਖਾਨ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ. … ਦੇਸੀ ਬਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ . ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁੱਕੇ , ਕਰੀਰ ਤੇ ਗੁਆਰਾ ਬਗੈਰਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ . ਇਹ ਘਾਹ ਘੂਹ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ .

ਮੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਚ ਝਿੜੀ
ਲਵੀ ਲਵੀ ਲੁੰਗ ਚਬੋਲੇ
ਡੱਬੂ ਛੇਲਾ