ਈਦ


ਗੋਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ
ਹਟਾਇਆ ਕਾਲਾ ਬੁਰਕਾ
ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ

ਪਰਛਾਂਵਾਂ


humid afternoon –
the shadow of eucalyptus enters
my open window

ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਦੁਪਹਿਰ –
ਮੇਰੀ ਖਿੜਕੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ
ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ