ਕਿਰਕਲ


ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਫਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ .. ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ! ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ! ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬੋਲਿਆ “ਆਜੋ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ” …..ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਚਲੇ ਗਏ,ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ “ਆਪਾਂ ਕੀ ਧੋਣੇ ਆ ਓਏ ..ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਮੇਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ… ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣੇ ਆ …”
ਧੂੜ ਭਰੀ ਦਿਹਾੜੀ
ਕੇਕ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਾਅਦ ਆਈ
ਦੰਦਾ ਹੇਠ ਕਿਰਕਲ