ਦਾਣਾ


ਸਰਕਦੇ ਬੱਦਲ-
ਖੁੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸੇ ਕੀੜੀ
ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਾਣਾ

ਕੱਟਾ


Gurmukh Bhandohal Raiawal

  • ਜੋਰਾ ਸਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖਾਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾਏਗਾਂ ?… ਤੇਜ ਤੇਜ ਹੱਥ ਚਲਾ , ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ” ਜਰਨੈਲ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਚੀ ਦੇਣੇ ਜੋਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ! ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ਉਹਨਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰ ਹੱਲਾ, ਅੱਛਰ, ਲੱਜਾ ..!
    ਜੋਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰੋਆ ਸੀ ! ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਚਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ! ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮਾ ਬੰਦਾ !….”ਭਲਵਾਨ ਆ ਬਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਫਿਰ ਉੱਗ ਪਿਆ ..ਆ ਦੇਖ ਕੋਠੇ ਪਿਛੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ..ਬੂਝਾ ਦੇਖ ਖਾ ਕਿੰਨਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ” ਜੋਰੇ ਨੇ ਉਚੀ ਜੇ ਕਿਹਾ “…..ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ..ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਹੀਦੈ …ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ .ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ.. ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ” ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇਣੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ….”ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਹ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ?”..ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਕਿਹਾ ..

    ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ~
    ਪਰਨਾ ਲਪੇਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ
    ਲੰਗੜਾ ਕੱਟਾ