ਨੋਟਿਸ


ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ –
ਬੈੰਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ
ਜੇਬ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੱਥ