ਤਾਰਾ


ਪਤਝੜ ਦਾ ਘੁਸਮੁਸਾ —
ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ
.

Advertisements

ਤਾਲ


ਫੱਗਣ ਦੀ ਫੁਹਾਰ-
ਤਲਾਅ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਵਜ ਰਹੇ
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰੰਗ ਤਾਲ

Advertisements

ਬਾਲ


ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ-
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂਵੇ ਮੁਸਕਾਇਆ
ਆਇਆ ਦਾ ਬਾਲ

Advertisements

ਡੋਲੀ


ਧੀਮੀ ਸੁਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ
ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਸਕੀ-
ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਾਬ

ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਆਈ
ਡੋਲੀ ਬੈਠੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਸਕੀ-
ਧੁੰਦਲਾ ਸਿਆਲੂ ਚੰਨ

Advertisements

ਕੂੰਜਾਂ


ਬਰਫਾਂ ਢਕੀ ਜ਼ਮੀਨ —
ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀ ਬਦਲੋਟੀ ਹੇਠਾਂ
ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ

Advertisements

ਛਾਲਾ


ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ…
ਅੱਡੀ ਲਾਗੇ ਰਿਸਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਲਾ

Advertisements