ਪੰਨੇ


ਲੰਬੀ ਉਬਾਸੀ . . .
ਪਤਝੜੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਿਖਰੇ
ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ

Advertisements

ਧੂੰਆਂ


ਬਲਦਾ ਰਾਵਣ . . .
ਧੁਰ ਅੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ
ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ

Advertisements

In One Breath- A Haiku Moment


http://www.amazon.com/In-One-Breath-Haiku-Moment/dp/9351131920/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381011779&sr=8-1&keywords=in+one+breath+-+a+haiku+moment

Advertisements

ਵਾਲ


ਸਾਵੇ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ —
ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਘੀ ‘ਚ ਲਿਪਟੇ
ਖਿਚੜੀ ਵਾਲ

Advertisements

ਲੇਬਰ ਡੇ


ਲੇਬਰ ਡੇ —
ਕੀੜੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਘੜੀਸਿਆ
ਬਰੈਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

Advertisements

ਕਣੀਆਂ


ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ . . .
ਕਣਕ-ਵੰਨੀ ਕੁੜੀ ਬੋਚ ਰਹੀ
ਕੋਸੀਆਂ ਕਣੀਆਂ

Advertisements