ਟਾਂਡਾ


ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੱਤਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ. ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਐਨ ਮੁਢ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ..ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਮੱਕੜੀ ਚਾਰ ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟਿੱਕਟਿਕੀ ਲਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ..ਜਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨੁਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਿਟਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਟਲ ਜਮੈਟਰੀ..ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਕਰਿਸ਼ਮੇ….ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ.
=========
*ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ:-
‘ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ’ ਸੱਤਦੀਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ. ‘ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ… ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਹਿ ਗਿਆ.’
=========

ਜਾਂਦੇ ਹੁਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ-
ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ
ਮੱਕੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ