ਜੱਫੀ


ਸਿਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਖਿੜਿਆ ਚੇਹਰਾ 
ਘੁਟ ਕੇ ਜੱਫੀ

ਹਰਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ