ਪੰਛੀ


ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ !ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ! ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਛਿੱਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ! ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਰ ਜਾ ਖੁਰਕਦਾ, ਮੀਣਾ ਮੀਣਾ ਝਾਕਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਆਇਆ….ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਭਮੱਤਰ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ “ਉਹ ! ਨੋਰਥ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਸੀ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ……ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਆ ਜਲ ਪੰਛੀ ਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ! ਡਾਰਾ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ …ਕਦੇ ਇਧਰ ਕਦੇ ਉਧਰ …ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਗਾੜੀਓਂ ਥਾੜ ਥਾੜ ਸ਼ੀਸੇ ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ.”..ਕੈਪਟਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਟੋ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ…..”ਆ ਬੈਠ ਯਾਰ ਠੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ” ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ …”ਆ ਹਥ ਚ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਬਾਈ ?” ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ …”ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਬੋਕਸ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕਰੋ.. ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ “….ਨਰਾਜਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਕ ਚਿਠੀ ਸੁੱਟਦਾ ਬੋਲਿਆ ….
ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਠੀ-
ਮੀੰਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜਦਾ ਉੱਡੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ