ਭਗਤ


ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕਾਂ . . .
ਭੰਗ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿਚ ਝੂਮੇ
ਬੁੱਢੜਾ ਭਗਤ