ਅੱਥਰੂ


ਸਾਂਭਿਆ ਅੱਥਰੂ
ਪਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਝਪਕ ਵਿੱਚ
ਵਗ ਤੁਰਿਆ

Advertisements