ਝਾਂਜਰ


ਗਿੱਲੀ ਵੱਟ
ਨਿਮੀ ਨਿਮੀ ਛਣਕੇ
ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ

Advertisements