ਲਾਲੀ


ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਰਿਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਬਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਤੇਜ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਠੰਡ ਨੇ ਭੰਨਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰਿਬਨ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਨਜਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਖਿਆ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ-
ਪੂਰਬੀ ਅਸਮਾਨ ‘ਚ ਲਾਲੀ
ਦਰਖਤਾਂ ਉਹਲੇ