ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ


ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ …
ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲੀ ਦੁਆਲੇ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ