ਡੇਲੀਆ


ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ …
ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖਿੜਿਆ
ਸੁਰਖ ਡੇਲੀਆ

Advertisements