ਚਿਹਰਾ


‎:
ਪੂਰਾ ਚੰਨ ~
ਦਾਰੂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਪੀ ਗਿਆ 
ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਤਵੀਤੀ


ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ! ਪਰਸੋੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ! ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ! ਆਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਆ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮੇਲਣਾਂ ਨੇ ! ਵਾਹਵਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ! ਮੇਲਣਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਲਾਟੂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ! ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਬਕ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀ ! ਜਿਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸੁਹਪਣ ਸੀ ! ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਰ(ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ) ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ..ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ –
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ~
ਪਲਕਾਂ ਝੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸ
ਤਵੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ