ਵੇਲ


 

ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਖੂੰਜੇ ਲਗੀ
ਵੇਲ ਹਰੀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ਪੰਖੜੀਆਂ


ਡਿਗੀਆਂ
ਗੁਲਾਬ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪੰਖੜੀਆਂ
ਤਰੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ

 

ਚਰਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਰੂਪ –

ਤਰੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਗੁਲਾਬ ਤੋੜਦੇ ਡਿਗੀਆਂ
ਕੁਝ ਪੰਖੜੀਆਂ

ਕਲੀਆਂ


                                                             ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮੀਂਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ
ਨਿੱਖਰੀਆਂ ਨਿੱਖਰੀਆਂ
ਗ੍ਲੈਡੀਓਲ੍ਸ ਕਲੀਆਂ