ਪੀਂਘ


ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਪੀਂਘ ਚੜਾਉਣ
ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ

Advertisements