ਰਿੰਪੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ 3 ਹਾਇਕੂ


ਫੇਸਬੁੱਕ
ਚੈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੀ 
ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ
—-

ਤਰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ 
ਸੁੱਕੇ ਬਿਰਖ਼ ਦਾ 
ਤਰੇਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ 
—-

ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ 
ਦਾਦੀ ਪਾਵੇ ਬਾਤ 
ਉਡਦਾ ਜੁਗਨੂੰ