ਤਿੱਤਲੀ


ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਆਦ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਅੱਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਅਵਾਜ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਮੈਂ ਛੇੜ ਲਿਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਢੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੱਦ ਹੀ ਤਿੱਤਲੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ‘ਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਹਦਾਂ

ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ-
ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ
ਰੰਗਦਾਰ ਤਿੱਤਲੀ

ਲਾਲੀ


ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਰਿਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਬਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਤੇਜ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਠੰਡ ਨੇ ਭੰਨਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰਿਬਨ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਨਜਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਖਿਆ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ-
ਪੂਰਬੀ ਅਸਮਾਨ ‘ਚ ਲਾਲੀ
ਦਰਖਤਾਂ ਉਹਲੇ