ਕੋਇਲ


ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ
ਡੈਂਡੀਲਾਇਨ* ਫੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਟਹਿਲੇ
ਪਹਾੜੀ ਕੋਇਲ

 

(dandelion-ਦੂਦਲ, ਪੀਲੇ ਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਉੱਗਿਆ ਇਕ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ)