ਬੂਟAbigail Friedman

Abigail Friedman

end of summer –
in my son’s room
I try on his shoes

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ
ਪਾ ਵੇਖਾਂ ਉਸਦੇ ਬੂਟ

ਅਨੁਵਾਦ – ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ