ਰੇਸ਼ਮ


hot summer day-
under the apple-trees
linen flutter
ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਸੇਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠਾਂ
ਲਹਿਰਾਇਆ ਰੇਸ਼ਮ
ਅਨੁਵਾਦ -ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
Advertisements