ਪੀਂਘ


ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ
ਮੀਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਿਸੇ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ 

Advertisements