ਬੱਗੇ


ਉਡਦੀ ਧੂੜ
ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ
ਕਿੰਨੇ ਬੱਗੇ

Advertisements