ਡੱਡੂ


ਵਰ੍ਹਦਾ ਮੀਂਹ
ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਨਿਕਲੇ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ