ਤ੍ਰੇਲ


ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੰਮਣ
ਕੂਲੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ
ਟਿਕੀ ਤ੍ਰੇਲ

Advertisements