ਸੋਟੀ


ਪੂਰਾ ਚੰਨ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਫੜੀ
ਬਾਂਸ ਦੀ ਸੋਟੀ

ਅਨੁਵਾਦ -ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ