ਭਾਰ


ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ …ਪਰ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਦੇ ਵਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀ ਚਲ ਸਕਦੇ …ਨੀ- ਓਹਦੇ ਤੇ ਮਥੇ ਨਹੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ..ਐਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਪਿਆ … ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਪਈ ਆ ਕੁੜੇ… ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਓਹੀ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ …ਬੇਸ਼ਕ ਰੈੱਡ ਨੂ ਗੋਰੇ ਨਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ …ਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਣਾ …ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ…ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ .ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ .. ਖੜੋਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ…. ਪਹਾੜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿਓੰਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਰੂਪੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿਚ…. ਜੀਵਨ ਹੈ ..ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਚ ਖੇੜਾ ਹੈ ਕਿਓੰਕੇ ਇਹ ਉਪਰ ਨੂ ਖਿੜਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ..ਤਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੇਹਰੇ ਤੋ ਪੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ..ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਲਈ…ਕਰੂਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਓਸ ਨੂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਈ ਮਝ ਛਪੜ ਚ:. ..ਡਾਇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ …ਡਾਇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ …. ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨਿ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰੁ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰ ……ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਮਨ …ਖਿੜੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ..
ਮੇਰੀ ਪੈਂਠ ਕੁ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਸਹੇਲੀ ਅੱਜਕਲ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ——-
ਨਿਰਨਾ ਕਾਲਜਾ
ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਮਗਰੋਂ
ਜੋਖੇ ਭਾਰ