ਚੰਨ


ਕਰਵਾ ਚੌਥ –
ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੋਇਆ
ਚੰਨ

Advertisements

ਕੋਇਲਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ –
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸੁਰ ਤੇ
ਆ ਬੈਠੀ ਕੋਇਲ

Advertisements

ਚਿਹਰੇ


ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ –
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ
ਮੇਰੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ

Advertisements

ਪੱਤੀ


ਤੇਜ਼ ਹਵਾ
ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਡਿੱਗੀ
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀ

Advertisements

ਜੁਗਨੂੰ


ਚੰਬੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ-
ਉਸਦੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਚ ਯੱਕਦਮ
ਚਮਕਿਆ ਜੁਗਨੂੰ

Advertisements

ਸੰਗੀਤ


ਸੰਗੀਤ ਕਮਰਾ –
ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛੱਪ ਛੱਪ

Advertisements