ਚਿੜੀ


ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਤਿੜ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ ਪੀਵੇ
ਵਗਦੇ ਖਾਲ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ

Advertisements

ਟਟੀਹਰੀ


ਟਟੀਹਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਣਵਾਹੀ
ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

Advertisements

ਨੀਂਦ


ਤੱਤੀ ਹਵਾ
ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਛੱਡ
ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ

Advertisements

ਮੱਖੀ


ਮਿਠਾ ਚੂਸਾ
ਜਾਮਣ ਦੇ ਬੂਰ ਤੇ
ਇੱਕ ਡੂਮਣੀ ਮੱਖੀ

Advertisements

ਪੱਤੇ


ਲੂੰਹਦੀ ਧੁੱਪ
ਫਾਡੀ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ‘ਚ
ਦੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤੇ

Advertisements

ਤੂਤੀਆਂ


ਤੂਤੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ
ਪੱਕੇ ਫਰਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ

Advertisements