ਆਹਟ


ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ
ਕੰਨ ਲਾ ਸੁਣੇ
ਹਵਾ ਦੀ ਆਹਟ

Advertisements

ਚੁੱਪ


ਅੰਬਰੀ ਚੰਨ
ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰਾ
ਮੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ

Advertisements

ਕੂੰਜਾਂ


ਸਿਖਰੀ ਟਹਿਕੇ
ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ
ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ

Advertisements

ਅੱਖ


ਚਿਰ ਬਾਦ ਮਿਲੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ
ਪੂੰਝੇ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖ ਬਚਾਕੇ

Advertisements

ਕਰੁੰਬਲ


ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰ
ਹੱਥ ਵੱਜ ਟੁੱਟੀ
ਫੁੱਟਦੀ ਕਰੁੰਬਲ

Advertisements

ਛਿੱਟੇ


ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ
ਗੋਰੇ ਮੁੱਖ ਤੇ
ਲੂਣੇ ਛਿੱਟੇ

Advertisements