ਤੇਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ 28 ਹਾਇਕੂਜਿੰਦਾ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖੇ
ਸੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ
ਦਾਦੀ ਮਾਂ

—-

ਸੁਰਖ ਸਵੇਰ
ਪਹਾੜ ਉਤੋ ਦਿੱਸੇ
ਫਿੱਕਾ ਚੰਨ

—-

ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਪੱਠੇ
ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋ ਦਿੱਸੇ
ਅੰਬਰ ਦਾ ਚੰਨ

—-

ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਬੈਠੇ
ਝਾਂਜਰ ਛਣਕੇ

—-

ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਖਿੜ੍ਹਕੀ
ਉੱਗਿਆ ਪਿੱਪਲ
ਚਿੜੀ ਛਾਂਵੇ ਬੈਠੀ
—-

ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਦੇਖੇ ਕਿਸ਼ਤੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਚੰਨ
—-

ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ
ਮੁੱਖ ਤੇ ਤਿਣ
—-

ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਢ
ਵੱਟ ਦੇ ਕੋਲ
ਟਟਹਿਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ
—-

ਸਲਾਬ੍ਹੇ ਦਿਨ
ਟਿੱਡੀ ਟੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ
ਬੇਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ

—-ਪੱਤਝੜੀ ਪੱਤਾ
ਗਿਰੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ
ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਫਾ

ਵਾਵਰੋਲਾ
ਉੱਡੇ ਅਸਮਾਨ
ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼

—-

ਸੁਰਮਈ ਸਵੇਰ
ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ 

—-

ਚੰਨ ਉਜਾੜੀ ਚਮਕੇ
ਕਰੀਰ ਤੇ ਬਟੇਰ
ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਲ੍ਹਟ ਚਲੇ

—-

ਮੇਲਾ ਜਰਗ ਦਾ
ਝੂਟੇ ਚੰੜ੍ਹੋਲ
ਉੱਡੇ ਫੁੱਲਕਾਰੀ

—-

ਵਾਵਰੋਲਾ
ਉੱਡੇ ਅਸਮਾਨ
ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼

—-

ਕੋਠੇ ਖੜ੍ਹੀ
ਪੁਰੇ ਦੀ ਪੋਣ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਜੁਲ਼ਫਾ

—-

ਵਿਹੜੇ ਚ ਬੈਠੀ
ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ
ਚੂੜੇ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ

—-

ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ
ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ
ਗੁਆਂਢਣ ਗੱਲਾਂ

—-

ਗੰਦਲਾਂ ਪੱਕੀਆ
ਤੋੜੇ ਬਾਥੂ
ਵੱਟੋ ਵੱਟ

—-

ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ
ਨਲਕੇ ਦੀ ਘੜਿੱਚ ਘੜਿੱਚ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

—-

ਹੱਸੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ
ਝੁਮਕੇ ਛੂਹਣ
ਗੋਰੀਆਂ ਗਲ੍ਹਾਂ

—-

ਪਾਵੇ ਮੁੰਦੀ
ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਮਿੰਨਾ ਹੱਸ,ਥੋੜਾ ਸੰਗ ਕੇ

—-

ਪ੍ਰਦੇਸੋ ਖਤ
ਸਲਾਬ੍ਹੇ ਅੱਖਰ
ਮਾਂ ਪੂੰਝੇ ਅੱਖਾਂ

—-

ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ
ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਵਿਰਲ ਥੀ
ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ

—-

ਨੂੰਹ ਤੋ ਚੋਰੀ
ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ
ਦਾਦੀ ਦਮੜਾ

—-

ਪੱਤਝੜੀ ਸੂਰਜ
ਪੀਲੀ ਕਿਰਨ
ਚੀੜੀ ਅੱਖ ਮੀਚੇ
—-

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ
ਗਾਰੇ ਲਿੱਬੜੇ
ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖੇ

—-

ਖੇਤ ਚੋ ਉੱਡ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੀ
ਚੁੰਝ ਸਾਫ ਕਰੇ