ਤ੍ਰੇਲ


ਸਵੇਰ ਦੀ ਠੰਡਕ
ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਨੇ ਝਾੜੀ
ਪੱਤੀਆਂ ਤੋ ਤ੍ਰੇਲ

Advertisements

ਗੁਰਗਾਬੀ


ਜੇਠ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ –
ਭਿਜਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਪਾਈ
ਤੰਗ ਗੁਰਗਾਬੀ

Advertisements

ਝਾਂਜਰ


ਗਿੱਲੀ ਵੱਟ
ਨਿਮੀ ਨਿਮੀ ਛਣਕੇ
ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ

Advertisements

ਝਾਂਜਰ


ਗਿੱਲੀ ਵੱਟ
ਨਿਮੀ ਨਿਮੀ ਛਣਕੇ
ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ

Advertisements

ਸ਼ੰਕੂਫਲ


ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ –
ਚੀੜ ਦੇ ਸ਼ੰਕੂਫਲ ਡਿੱਗੇ
ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 

Advertisements

ਝਾਲਰ


ਅੰਬ ਨੂੰ ਬੂਰ
ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਲਾਵੇ
ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਝਾਲਰ

Advertisements