ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਦੇ 13 ਹਾਇਕੂ


ਥਲ ਦਾ ਸਫਰ
ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲ
ਛਣਕਣ ਹਮੇਲ

—-

ਮਾਨਸਰੋਵਰ- 
ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ
ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ
—-

ਪਤਝੜ-
ਕਿੱਕਰ  ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ

—-

ਉਚਾ ਪਰਬਤ 
ਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ 
ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲ

*******
ਅਂਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ 
ਤੋਤੇ ਨੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਠਲੀ

*******
ਸ਼ਾਂਤ ਨਦੀ
ਤਰਦੀਆਂ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ
*******

ਮਿੱਟੀ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥ
ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ 
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ
*******

ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ 
ਸ੍ਮੁੰਦਰ ਕੰਡੇ ਸਿੱਪੀ ਵਿਚ 
ਚਮਕਿਆ ਮੋਤੀ
*****

ਵਗਦੀ ਹਵਾ-
ਟੁਟਕੇ ਡਿਗਿਆ
ਸ਼ਰੀਂਹ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਫੁਲ

—-

ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ
ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖਿੜਿਆ
ਗਲਦੌਦੀ ਦਾ ਫੁੱਲ

—-

ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਰਾਤ
ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਛੋਹੀ
ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ

—-

ਕੱਲਰੀ ਥੇਹ
ਖਿਲਰੇ ਠੀਕਰਾਂ ਚ ਉੱਗਿਆ
ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ

—-

ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੰਬਰ
ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ