ਬਲਵਿੰਦਰ ਢੱਲ ਦੇ 6 ਹਾਇਕੂ


ਵੱਟ ਤੇ ਕਿੱਕਰ
ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਖੁਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ
ਤੁੱਕੇ ਚੱਬੇ

—-

ਪਿੱਪਲ ਪੱਤਾ

ਉਂਗਲਾਂ ‘ਚ ਦੱਬ

ਪੀਪਣੀ ਵਜਾਵੇ ਪਾਲੀ  

—-

ਅਸਮਾਨੀਂ ਉਡੇ ਕਾਂ

ਆਹਲਣੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਬੋਟ ਕਰਨ ਚੂੰ ਚੂੰ 

—-

ਠੀਕਰੀ ਸੁੱਟੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ 

ਬੁੜਕਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਨੇ 

ਖੇਡੇ ਪੀਚੋ ਬੱਕਰੀ 

—-

ਚੁੱਲਾ ਤ੍ਰੇੜਿਆ

ਕੰਧ ਪਾਟੀ

ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ

—-

ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਅਖ

ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੁੰਨੀ ਚ ਫੂਕਾਂ

ਕਰੇ ਟਕੋਰ