ਡੱਡੂ


Mandeep Maan
ਵਰਦਾ ਮੀਂਹ-
ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਲੈਂਦਿਆ ਵੇਖੀ
ਡੱਡੂ ਦੀ ਛੜਪੀ