ਰਜਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ 12 ਹਾਇਕੂ


ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ–
ਜਾਲੀ ਚੋਂ ਚੁੰਝ ਕੱਢ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗਾ

ਇਕੱਲਾ ਮਲਾਂਹ
ਨਜ਼ਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ
ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ

—-

ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ

ਤਰਦਾ ਤਰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ

ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ 

—-

ਅਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦਲਾ
ਨਹਾਉਦਿਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸਾ

—-

ਚੁੱਪਚਾਪ ਟੁੱਟੀ
ਨਵ ਜੰਮੇ ਦਾ ਰੋਨਾ ਸੁਣ
ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੱਸਿਆ

—-

ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ —
ਮੁਸਾਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 
ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ

ਢਦਾ ਝੋਨਾ 
ਉੱਪਰ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਤੀ
ਵੇਖੇ ਦਾਤੀ ਵਿੱਚੋ
—-

ਹੱਥ ‘ਚ ਭੰਬੀਰੀ
ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ 
ਹਵਾ ਤੋ ਉਲਟ 

ਗਰਮੀ ਘੱਟੀ
ਪੱਤਿਆ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ
ਉਸ ਕੱਪੜੇ

ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ
ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਹੜ ਥਲੇ ਵਰਖਾ 
ਅਜੇ ਵੀ

ਨਵਾਂ ਘਰ …
ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ
—-


ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਚੀ

ਫੁੱਲ ਕੱਢਦੀ ਨਿੰਮ੍ਹ ਹੇਠਾਂ
ਪੋਟਾ ਲਹੂ- ਲੁਹਾਣ