ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ


ਬਚਪਨ
ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਰਖ
ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ

Advertisements

ਘਟਾ


 

ਕਾਲੀ ਘਟਾ
ਉਡਦੇ ਬਗਲੇ
ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ

Advertisements

ਸੂਰਜ


ਟੋਭੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਚ
ਗਿਰਿਆ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ
ਹਿੱਲਿਆ ਸੂਰਜ

Advertisements

ਸੂਰਜ


ਹੁਸੜ ਗਰਮ ਸ਼ਾਮ
ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪਿਆ
ਸੂਰਜ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ

Advertisements

ਡਰਨਾ


 

ਨਵੀ ਵਿਆਹੀ ਲੰਘੀ
ਝਾਂਜਰ ਛਣਕਾ ਕੇ
ਜੇਠ ਬਣਿਆ ਡਰਨਾ

Advertisements

ਗੋਲ੍ਹਾਂ


ਬੋਹੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੋਲ੍ਹਾਂ
ਚੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ
ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂ

Advertisements