ਪੰਛੀ


ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ
ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ

ਨਾਂ


                                                                         ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ

ਤ੍ਰਿੰਝਣੀ ਬੈਠ
ਕੱਢੇ ਫੁਲਕਾਰੀ
ਲਿਖੇ ਨਾਂਅ ਮਾਹੀ ਦਾ