ਕੋਇਲ


ਮੁਰਦਾ ਘਰ
ਕੰਧ ਘੜੀ ਚੋਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ
ਕੁਹੂ

Advertisements