ਹੱਥ


ਬਹਾਰ ‘ਚ ਮੀਂਹ
ਖੇਡਣ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ
ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਹੱਥ

Advertisements