ਹੱਥ


ਬਹਾਰ ‘ਚ ਮੀਂਹ
ਖੇਡਣ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ
ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਹੱਥ

Advertisements

ਤਾਨਕਾ


ਬੱਦਲਾਂ’ਚੋਂ ਲੰਘ
ਚੀਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ
ਛਾਈ ਗਹਿਰ
ਲੈਂਡ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ‌

Advertisements

ਮੇਲ


ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ
ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਿਆ
ਉਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ

Advertisements

ਕਿਰਨਾਂ


ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਈਏ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ
ਪਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ
ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ
ਸੂਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ

Advertisements

ਪੈੜਾਂ


ਕਿਣਮਿਣ
ਭੁੱਬਲ ਤੇ ਖੜੇਪੜੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਨੰਨੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

Advertisements

ਰੋਟੀ


ਸੀਹੇ ਸੀਹੇ
ਢਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਪਰਦੇਸੋਂ ਮੁੜਿਆ ਬੇਲੀ
ਖਾਵੇ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ
ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ

 

Advertisements