ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ ਦੇ 10 ਹਾਇਕੂ


ਕੋਇਲਾਂ ਗਾਉਣ
ਚੁਪ ਚਾਪ ਬੈਠਾ
ਘੋਗੜ ਕਾਂ

—-

ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ 
ਮੋਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ
ਸੇਕ ਨਾਲ ਪਿਘਲੀ
ਨਵੀਂ ਬਹੂ
ਰਸੋਈ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਮਿਠੇ ਪਰੌਂਠੇ
ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜ 
ਵਾਲ ਸੁਕਾਵੇ
ਥੱਲੇ ਕੀੜੀ ਨਹਾਵੇ


ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾ 

ਚਾਦਰਾ ਖੁਲਿਆ
ਦਿਸੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਮੋਰਨੀ


ਹਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਘਸਾ
ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਆਕ


ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ
ਜਗਦੇ ਬਲ੍ਬ
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲਮਕਣ ਪੁਠੇ


ਮੇਟ੍ਰੀਮੋਨਿਲ ਪੇਜ
ਐਨਕਾਂ ਲਾ
ਪੜੇ ਛੜਾਰਗੜੇ ਪਥਰ ਦੇਖੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਕੰਮੀ ਦਾ ਜੁਆਕ
ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ


ਛੂਹੇ ਧਰਤ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ 

ਬੁਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ
ਫਿਰਨ ਅਸਮਾਨੀ