ਚੁੱਪ


 

ਖਿੜੀ ਧੁੱਪ
ਉਹਦਿਆਂ ਹੋਠਾਂ ‘ਤੇ
ਸੰਘਣੀ ਚੁੱਪ

Advertisements