ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ


ਲੜਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ
ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਜਮਾਨ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ

Darbara Singh Kharaud

 

Advertisements

ਪੱਤਾ


ਰੋਹੀ ਦਾ ਰੁੱਖ
‘ਵਾ ਵਗੀ ਲਹਿਰਾਇਆ
ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ 

Darbara singh kharaud
Advertisements