ਤਾਰਾ (ਹਾਇਬਨ)


ਤਾਰਾ
====
ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾ ਮੀਚੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ..ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ..ਕਾਰੀਗਰ ਐਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ..ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਐਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ..ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ ..ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ..ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ
…………ਤੇ ਅੱਜ ..ਓਸੇ ਦੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ..ਜਦ ਕਦੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ..ਪੈੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ..ਉਸਦੀ ਸੁਬਕ ਜਿਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ..ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ..ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇਗੀ ਬੱਚੇ ….
ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ …

ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ ….
ਦੂਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਿਓਂਂ
ਟਟੀਹਰੀ ਦਾ ਕੁਰਲਾਟ